Stan prawny: 25.01.2022

Akty prawne obowiązujące na

egzaminie na urzędnika

służby cywilnej możesz pobrać za darmo w Systemie Informacji Prawnej LexLege. Stan prawny jest codziennie aktualizowany przez grupę naszych specjalistów. Każdy akt możesz pobrać w Wordzie, PDF, wysłać na e-mail lub wydrukować. Wystarczy, że klikniesz w nazwę wybranego aktu.
AKT ARCHIWALNY - Ustawa o ochronie danych osobowych
Kodeks postępowania administracyjnego
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Ordynacja podatkowa
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o ustroju sądów powszechnych
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Traktat o Unii Europejskiej
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa o Radzie Ministrów
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych
Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa o samorządzie powiatowym
Ustawa o samorządzie województwa
Ustawa o służbie cywilnej
Ustawa o Trybunale Stanu
AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej
AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Pomoc     Regulamin     Kontakt   
Do góry strony

Strona używa plików cookies.

Akceptuję