Dostęp on-line do całej bazy testów.
Rozwiązujesz gdzie chcesz i kiedy chcesz

zestaw


okres

Pytania prawne 10161 pytań
1 miesiąc 60,30 zł
2 miesiące 94,50 zł
3 miesiące 110,70 zł
6 miesięcy 179,10 zł
12 miesięcy 269,10 zł
Twoja cena:

zestaw


okres

Pytania nieprawne 1831 pytań
Testy umiejętności 1052 pytań
1 miesiąc 60,30 zł
2 miesiące 94,50 zł
3 miesiące 110,70 zł
6 miesięcy 179,10 zł
12 miesięcy 269,10 zł
Twoja cena:

zestaw


okres

Pytania prawne 10161 pytań
Pytania nieprawne 1831 pytań
Testy umiejętności 1052 pytań
PAKIET
1 miesiąc 124,00 zł
95,40 zł
2 miesiące 230,00 zł
152,10 zł
3 miesiące 230,00 zł
177,30 zł
6 miesięcy 340,00 zł
269,10 zł
12 miesięcy 449,00 zł
307,80 zł
Twoja cena:
Twoja cena:

Zwolnione z podatku VAT

Pamiętaj, co otrzymujesz przy każdym zakupie

Największą bazę testów w Polsce, aż 9 000

pytań z Wiedzy i Umiejętności

Dostęp do aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na urzędnika służby cywilnej
Bazę testów egzaminacyjnych z lat ubiegłych

Codziennie aktualizowane pytania
2 tryby testów: tryb nauki oraz tryb egzaminacyjny
Możliwość rozwiązywania testów on-line w każdym miejscu

Mamy doświadczenie w przygotowaniu do egzaminu!

4 040
kursantów

Od 2010 roku uczyło się z nami
4 040 kandydatów do
na

urzędnika służby cywilnej

.

92%
zdających

Do ostatniego egzaminu uczyło
się z nami aż 92% zdających!

Masz pytania ?


[ Odśwież ]

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do sieci Internet;
  2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  3. zarejestrowanie się w Serwisie,
  4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
  5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
  1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
  2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
    a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)
Pomoc     Regulamin     Kontakt   
Do góry strony

Strona używa plików cookies.

Akceptuję