Znajdź test

TESTY Z LAT UBIEGŁYCH

TESTY Z WIEDZY

TESTY Z UMIEJĘTNOŚCI
TESTY Z PRAWA
TESTY Z ZAGADNIEŃ NIEPRAWNYCH

>

Symulacja sprawdzianu wiedzy

12400 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin próbny z pytań prawnych

10075 pytań

Rozwiązuj test
>

Kodeks postępowania administracyjnego

541 pytań

Rozwiązuj test

Przepisy ogólne

16 pytań
Rozwiązuj test

Zasady ogólne

39 pytań
Rozwiązuj test

Organy wyższego stopnia i organy naczelne

10 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

863 pytań

Rozwiązuj test

Preambuła i Rzeczpospolita

111 pytań
Rozwiązuj test

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

21 pytań
Rozwiązuj test

Wolności i prawa osobiste

45 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Ordynacja podatkowa

504 pytań

Rozwiązuj test

Przepisy ogólne

22 pytań
Rozwiązuj test

Organy podatkowe

11 pytań
Rozwiązuj test

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

17 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

357 pytań

Rozwiązuj test

Przepisy wstępne i strony

73 pytań
Rozwiązuj test

Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym

179 pytań
Rozwiązuj test

Środki odwoławcze

21 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Prawo o ustroju sądów administracyjnych

117 pytań

Rozwiązuj test
>

Prawo o ustroju sądów powszechnych

802 pytań

Rozwiązuj test

Sądy powszechne - Przepisy ogólne

20 pytań
Rozwiązuj test

Organizacja sądów

47 pytań
Rozwiązuj test

Organy sądów

88 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Prawo przedsiębiorców

120 pytań

Rozwiązuj test
>

Prawo zamówień publicznych

451 pytań

Rozwiązuj test
>

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

471 pytań

Rozwiązuj test
>

Traktat o Unii Europejskiej

403 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o finansach publicznych

556 pytań

Rozwiązuj test

Zasady finansów publicznych-przepisy ogólne, środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych

18 pytań
Rozwiązuj test

Jednostki sektora finansów publicznych

91 pytań
Rozwiązuj test

Jawność i przejrzystość finansów publicznych, zasady gospodarownia, kontrola zarządcza

68 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

354 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

236 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

148 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

466 pytań

Rozwiązuj test

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

60 pytań
Rozwiązuj test

Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

79 pytań
Rozwiązuj test

Zasady postępowania i dowody w postępowaniu

67 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

186 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

70 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

89 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o Radzie Ministrów

79 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o Sądzie Najwyższym

161 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

115 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o samorządzie gminnym

361 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o samorządzie powiatowym

245 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o samorządzie województwa

221 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o służbie cywilnej

344 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o Trybunale Stanu

86 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

67 pytań

Rozwiązuj test
>

Symulacja sprawdzianu wiedzy

12400 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin próbny z zagadnień nieprawnych

2325 pytań

Rozwiązuj test
>

Organizacja i zarządzanie

218 pytań

Rozwiązuj test

Dialog społeczny i negocjacje

51 pytań
Rozwiązuj test

Zarządzanie zasobami ludzkimi

56 pytań
Rozwiązuj test

Zasady, metody, środki organizacji i zarządzania

111 pytań
Rozwiązuj test
>

Zagadnienia społeczne i ekonomiczne

998 pytań

Rozwiązuj test

Pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych

165 pytań
Rozwiązuj test

Znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej i na świecie

145 pytań
Rozwiązuj test

Zatrudnienie

154 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Polityka zagraniczna

153 pytań

Rozwiązuj test

Uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych

65 pytań
Rozwiązuj test

Stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna

88 pytań
Rozwiązuj test
>

Finanse publiczne

867 pytań

Rozwiązuj test

Fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych

78 pytań
Rozwiązuj test

Budżet państwa

96 pytań
Rozwiązuj test

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

91 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Administracja publiczna

89 pytań

Rozwiązuj test

Funkcje i struktura organów władzy publicznej

30 pytań
Rozwiązuj test

Instytucje polityczne

19 pytań
Rozwiązuj test

Struktura administracji

30 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Ciągi logiczne oraz analogie słowne i liczbowe

136 pytań

Rozwiązuj test
>

Ciągi logiczne i analogie graficzne

334 pytań

Rozwiązuj test
>

Wnioskowanie logiczne

84 pytań

Rozwiązuj test
>

Zadania matematyczne

50 pytań

Rozwiązuj test
>

Zadania wykresy

48 pytań

Rozwiązuj test
>

Analogie słowne

207 pytań

Rozwiązuj test
>

Relacje liczbowe

49 pytań

Rozwiązuj test
>

Relacje kontekstowe

48 pytań

Rozwiązuj test
>

Sylogizmy

46 pytań

Rozwiązuj test
>

Sylogizmy kontekstowe

50 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2019 wersja A

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2019 wersja B

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2018 wersja A

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2018 wersja B

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2017 wersja A

88 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2017 wersja B

88 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2016 wersja A

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2016 wersja B

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Test wiedzy 2016

100 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2015 wersja A

87 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2015 wersja B

88 pytań

Rozwiązuj test
>

Test wiedzy 2015

100 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2014 wersja A

89 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2014 wersja B

89 pytań

Rozwiązuj test
>

Test wiedzy 2014

99 pytań

Rozwiązuj test
>

Test wiedzy - przykładowe pytania

99 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2013 wersja A

89 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2013 wersja B

89 pytań

Rozwiązuj test
>

Test wiedzy 2013

100 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2012 wersja A

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2012 wersja B

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2011

88 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2010

88 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2009

100 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2008

97 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2007

97 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2006

75 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2005

79 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2004

79 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2003

75 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2002

79 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2001

78 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego styczeń 2000

80 pytań

Rozwiązuj test
Pomoc     Regulamin     Kontakt   
Do góry strony

Strona używa plików cookies.

Akceptuję