Znajdź test

TESTY Z LAT UBIEGŁYCH

TESTY Z WIEDZY

TESTY Z UMIEJĘTNOŚCI
TESTY Z PRAWA
TESTY Z ZAGADNIEŃ NIEPRAWNYCH

>

Symulacja sprawdzianu wiedzy

11992 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin próbny z pytań prawnych

10161 pytań

Rozwiązuj test
>

Kodeks postępowania administracyjnego

542 pytań

Rozwiązuj test

Dział I. Przepisy ogólne

192 pytań
Rozwiązuj test

Rozdział 1. Zakres obowiązywania

17 pytań
Rozwiązuj test

Rozdział 2. Zasady ogólne

39 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

862 pytań

Rozwiązuj test

Preambuła i Rzeczpospolita

111 pytań
Rozwiązuj test

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

21 pytań
Rozwiązuj test

Wolności i prawa osobiste

45 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Ordynacja podatkowa

497 pytań

Rozwiązuj test

Przepisy ogólne

22 pytań
Rozwiązuj test

Organy podatkowe

11 pytań
Rozwiązuj test

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

17 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

357 pytań

Rozwiązuj test

Dział I. Przepisy wstępne

50 pytań
Rozwiązuj test

Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym

179 pytań
Rozwiązuj test

Dział IV. Środki odwoławcze

21 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Prawo o ustroju sądów administracyjnych

117 pytań

Rozwiązuj test
>

Prawo o ustroju sądów powszechnych

798 pytań

Rozwiązuj test

Dział I. Sądy powszechne

295 pytań
Rozwiązuj test

Rozdział 2. Organizacja sądów

47 pytań
Rozwiązuj test

Rozdział 3. Organy sądów

87 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Prawo przedsiębiorców

122 pytań

Rozwiązuj test

Rozdział 1. Przepisy ogólne

24 pytań
Rozwiązuj test

Rozdział 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

22 pytań
Rozwiązuj test

Rozdział 3. Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej

21 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Prawo zamówień publicznych

459 pytań

Rozwiązuj test

DZIAŁ I. Przepisy ogólne

237 pytań
Rozwiązuj test

Rozdział 1. Przedmiot regulacji

86 pytań
Rozwiązuj test

Oddział 1. Zakres spraw regulowanych ustawą

73 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

470 pytań

Rozwiązuj test
>

Traktat o Unii Europejskiej

403 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o finansach publicznych

549 pytań

Rozwiązuj test

Zasady finansów publicznych-przepisy ogólne, środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych

18 pytań
Rozwiązuj test

Jednostki sektora finansów publicznych

91 pytań
Rozwiązuj test

Jawność i przejrzystość finansów publicznych, zasady gospodarownia, kontrola zarządcza

68 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

86 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

354 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

236 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

148 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

467 pytań

Rozwiązuj test

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

60 pytań
Rozwiązuj test

Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

79 pytań
Rozwiązuj test

Zasady postępowania i dowody w postępowaniu

67 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

186 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

68 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

89 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o Radzie Ministrów

78 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o Sądzie Najwyższym

161 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

115 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o samorządzie gminnym

355 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o samorządzie powiatowym

245 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o samorządzie województwa

221 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o służbie cywilnej

335 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o Trybunale Stanu

83 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

70 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

67 pytań

Rozwiązuj test
>

Symulacja sprawdzianu wiedzy

11992 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin próbny z zagadnień nieprawnych

1831 pytań

Rozwiązuj test
>

Organizacja i zarządzanie

201 pytań

Rozwiązuj test

Dialog społeczny i negocjacje

34 pytań
Rozwiązuj test

Zarządzanie zasobami ludzkimi

56 pytań
Rozwiązuj test

Zasady, metody, środki organizacji i zarządzania

111 pytań
Rozwiązuj test
>

Zagadnienia społeczne i ekonomiczne

524 pytań

Rozwiązuj test

Pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych

117 pytań
Rozwiązuj test

Znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej i na świecie

112 pytań
Rozwiązuj test

Zatrudnienie

53 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Polityka zagraniczna

153 pytań

Rozwiązuj test

Uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych

65 pytań
Rozwiązuj test

Stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna

88 pytań
Rozwiązuj test
>

Finanse publiczne

864 pytań

Rozwiązuj test

Fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych

78 pytań
Rozwiązuj test

Budżet państwa

94 pytań
Rozwiązuj test

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

90 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Administracja publiczna

89 pytań

Rozwiązuj test

Funkcje i struktura organów władzy publicznej

30 pytań
Rozwiązuj test

Instytucje polityczne

19 pytań
Rozwiązuj test

Struktura administracji

30 pytań
Rozwiązuj test
Więcej testów
>

Ciągi logiczne oraz analogie słowne i liczbowe

136 pytań

Rozwiązuj test
>

Ciągi logiczne i analogie graficzne

334 pytań

Rozwiązuj test
>

Wnioskowanie logiczne

84 pytań

Rozwiązuj test
>

Zadania matematyczne

50 pytań

Rozwiązuj test
>

Zadania wykresy

48 pytań

Rozwiązuj test
>

Analogie słowne

207 pytań

Rozwiązuj test
>

Relacje liczbowe

49 pytań

Rozwiązuj test
>

Relacje kontekstowe

48 pytań

Rozwiązuj test
>

Sylogizmy

46 pytań

Rozwiązuj test
>

Sylogizmy kontekstowe

50 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2023 wersja A

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2023 wersja B

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2022 wersja A

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2022 wersja B

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2019 wersja A

87 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2019 wersja B

87 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2018 wersja A

84 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2018 wersja B

84 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2017 wersja A

86 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2017 wersja B

87 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2016 wersja A

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2016 wersja B

90 pytań

Rozwiązuj test
>

Test wiedzy 2016

100 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2015 wersja A

85 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2015 wersja B

87 pytań

Rozwiązuj test
>

Test wiedzy 2015

95 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2014 wersja A

81 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2014 wersja B

81 pytań

Rozwiązuj test
>

Test wiedzy 2014

97 pytań

Rozwiązuj test
>

Test wiedzy - przykładowe pytania

97 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2013 wersja A

87 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2013 wersja B

87 pytań

Rozwiązuj test
>

Test wiedzy 2013

100 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2012 wersja A

88 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2012 wersja B

88 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2011

84 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2010

80 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2009

94 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2008

88 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2007

93 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2006

68 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2005

73 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2004

74 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2003

70 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2002

74 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego 2001

73 pytań

Rozwiązuj test
>

Egzamin na urzędnika cywilnego styczeń 2000

80 pytań

Rozwiązuj test
Pomoc     Regulamin     Kontakt   
Do góry strony

Strona używa plików cookies.

Akceptuję